Familierett, arv og skifte

 • Samboerkontrakt, ektepakt
 • Testamente, arv og skifte
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/skifte
 • Barnefordeling
 • Barnevern

 

Erstatningsrett

 • Yrkesskade
 • Bilansvar
 • Pasientskader
 • Voldsoffererstatning

 

Arbeidsrett

 • Bistand til arbeidsgiver ved vanskelige personalsaker
 • Oppsigelse, avskjed

 

Insolvens

 • Bostyreroppdrag

 

Næring

 • Kontraktsrett
 • Sjørett
 • Rådgivning

 

Fast eiendoms rettsforhold

 • Bistand til privat part ved tvungen avståelse, ekspropriasjon
 • Generasjonsskifte, overdragelser
 • Bistand ved tvist med forsikring – skade/tap
 • Tomtefeste, rettigheter i fast eiendom
 • Faglig ansvar for Aktiv eiendomsmegler i Namdal

 

Strafferett

 • Fast forsvarer ved Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett
 • Tidligere fast bistandsadvokat
 • Bistand ved straffesak under etterforskning og ved hovedforhandling