Marcus-Amdahl

Marcus Amdahl

Advokat

Utdanning:
1997 – Cand. Jur, Universitetet i Oslo

Relevant arbeidserfaring:
1998 – Advokat (egen praksis), Advokatkontoret Nordenfjeldske
1994 – 1998 Advokat (egen praksis), Advokatene Grut og Amdahl
1993 – 1994 Advokat (egen praksis), Advokatene Sørum og Amdahl
1991 – 1993 Advokatfullmektig, adv.Per Sørum
1990 – 1991 Advokatfullmektig, Kommuneadvokaten i Levanger
1989 – 1990 Rådgiver Brønnøysundregistrene

Om
Advokat Marcus Amdahl har juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo. Av videreutdanning nevnes at han er godkjent Advokatmekler. Amdahl har tidligere hatt stilling som rådgiver ved Brønnøysundregistrene, og han har vært ansatt som advokatfullmektig først hos kommuneadvokaten i Levanger og senere hos advokat Per Sørum i samme by. Etter å ha fått egen advokatbevilling i 1993, har han drevet egen praksis, først i Levanger og siden desember 1994 i Trondheim. Amdahl fikk møterett for høyesterett i april 2016.

Amdahl påtar seg oppdrag innen flere fagfelt, men arbeider hovedsakelig med fast eiendom, herunder kontrakter, entreprise, bistand i forbindelse med kjøp og salg, mangelssaker, tomtefeste, utbygging, skjønn, m.m. Han er rådgiver for flere små og mellomstore håndtverks- og entrepenørbedrifter samt private, sitter i styrer og driver sammen med andre et eget utbyggingsselskap. Videre påtar Amdahl seg oppdrag innen familieretten, herunder arv, skifte og barnefordeling, han har straffesaker og ellers en variert praksis.

Han har mange prosedyreoppdrag for domstolene, både i Sør-og Nord Trøndelag. I tillegg prosederer han flere barnevernssaker hvert år for Fylkesnemda og for domsstolene, for private, men også for ulike kommuner.

Amdahl behersker engelsk samt noe fransk.