Advokat Finne

Eli Anne Tanberg Finne

Advokat

Utdanning
Master i rettsvitenskap, UiO, 2012 : Masteroppgave innen sjørett og kontraktsrett, Valgfag: arbeidsrett og helserett.
Psykologi årsstudium, NTNU, 2004

Relevant arbeidserfaring

Jan 2018 – d.d: Advokat/Partner i Advokatkontoret Nordenfjeldske AS
Feb 2015 – des 2017: Advokat/Partner, Bleikvassli Krystad Advokatfirma AS
Feb 2013 – Feb 2015: Advokatfullmektig, Advokat Siw Bleikvassli AS, Adnor Advokat Namsos
Okt 2012 – Feb 2013: Assistent/utreder, Advokat Siw Bleikvassli AS, Adnor Advokat Namsos

Styrer og verv
2015-d.d: Nestleder, Kontrollkommisjonen for Sykehuset Namsos og DPS Kolvereid
2015-d.d: Styreleder, Sikkerhetssenteret Rørvik
2014-2015: Styremedlem, Sikkerhetssenteret Rørvik
2011- d.d: Div politiske verv: Kommunestyre, formannskap, teknisk utvalg, klagenemd

Om
Advokat Eli Anne Krystad har master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo. Krystad startet som advokatfullmektig i 2013 og fikk sin egen bevilling som advokat i februar 2015. Fra samme tidspunkt ble hun partner i Bleikvasssli Krystad Advokatfirma AS.

Krystad har master innen sjørett og kontraktsrett, samt spesialfag arbeidsrett og helserett.

Krystad påtar seg oppdrag innen flere fagfelt. Hun arbeider med strafferett, hovedsakelig som forsvarer, men påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat. I tillegg arbeider Krystad med kontraktsrett og bistår i den forbindelse små- og mellomstore bedrifter. Hun bistår også innenfor arbeidsrett, fast eiendom, familie- og arverett, samt barnefordeling og barnevern.

Krystad har prosedyreoppdrag for domstolene og prosederer i tillegg flere barnevernssaker hvert år for Fylkesnemnda.

Krystad har også jevnlig oppdrag som bostyrer i konkursbo og privat og offentlig skifte av dødsbo.