Ewa-Ruby Mellemsæter

Advokat

Utdanning:

1995-2001 Cand.jur ved Universitetet i Oslo
2010 Coaching modul 1 ved BI

 

Relevant arbeidserfaring:

2016 – Advokatfullmektig ved Advokatkontoret Nordenfjeldske DA
2003-2016 Seniorkonsulent ved Gjensidige Forsikring
2003 Juridisk rådgver ved juridisk kontor, skjenke og serveringsbevillinger
2001-2002 Førstekonsulent (vikariat) ved kriminalomsorgen Region Nord

 

Om

Advokatfullmektig Mellemsæter har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Etter studiet hadde hun et vikariat i Kriminalomsorgen Region Nord hvor hun jobbet med klagebehandling og sikringssaker. Etter dette hadde hun et kort engasjement som Juridisk Rådgiver i Trondheim Kommune, hvor hun jobbet med skjenke-og serveringsbevillinger, før hun startet i Gjensidige Forsikring i 2003.

Advokatfullmektig Mellemsæter har etter 13 år i Gjensidige Forsikring lang og solid erfaring med erstatningsrett og da primært personskader. Hun har jobbet mye med yrkesskader, tap av lott/hyre (fiskere), ansvarssaker, tariffsaker og bilansvar og opparbeidet seg god kompetanse innen saksprosess og forhandlinger. Det å ha jobbet på selskapssiden er klart en fordel når hun skal bistå klienter i forsikringssaker.

Advokatfullmektig Mellemsæter ønsker også saker innen barnefordeling, arbeidsrett og andre rettsområder.

Advokatfullmektig Mellemsæter behersker engelsk muntlig og skriftlig.

medlem_sort