Geir Hovig

Advokatfullmektig

Utdanning:

2016 Master i rettsvitenskap Universitetet i Tromsø. Spesialfag arbeidsrett og havressursrett.

Relevant arbeidserfaring

2022 – d.d: Advokatfullmektig, Advokatkontoret Nordenfjeldske

2021 -2022: Seniorrådgiver, UDI Regionkontor Midt-Norge

2017 – 2020: Rådgiver, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

2016: Førstekonsulent, Nav forvaltning

Om

Advokatfullmektig Geir Sigurd Hovig bistår privatpersoner og næringsliv innenfor sivile saker, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, offentlig rett og familie- og arverett.

Aktiviteter

Undervisning i arbeidsrett

Språk

Norsk og engelsk