Tor Rikard Evensen

Advokat

Utdanning:

2007 Master of Law, Universitetet i Oslo

 

Relevant arbeidserfaring:

2010 – Advokat (egen praksis), Advokatkontoret Nordenfjeldske
2008 – 2009 Advokatfullmektig, Advokatkontoret Nordenfjeldske i Trondheim
2007 – 2008 Advokatfullmektig,Codex Advokat i Trondheim
2006 – 2007 Finansrådgiver, Sparebank1 Midt-Norge i Trondheim
2005 – 2006 Skadekonsulent,TrygVesta Skadeforsikring i Trondheim
2001 – 2004 Skadekonsulent, Sparebank1 Skadeforsikring i Oslo

 

Om

Advokat Tor Rikard Evensen har juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo. Etter fullført utdanning virket han som advokatfullmektig hos Codex Advokat i Trondheim, før han begynte i samme stilling hos Advokatkontoret Nordenfjeldske. Evensen fikk sin bevilling som advokat i 2010 og er deltaker i i Advokatkontoret Nordenfjeldske DA. Han har i tillegg til sin juridiske utdannelse, eiendomsrettslige fag fra BI.

Advokat Evensen påtar seg oppdrag innen flere felt av jussen, men arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, med særlig vekt på problemstillinger innenfor avhendingsloven. Han har også god kompetanse på familierett, herunder arv og skifte, samt andre privatrettslige forhold, slik som nabotvister. Videre fungerer advokat Evensen som verge for et stort antall myndlinger, tildelt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Evensen behersker engelsk muntlig og skriftlig.
 

medlem_sort