Siw Bleikvassli

Advokat

Utdanning:

1988-08 – 1995-12 Universitetet i Tromsø, grad : cand jur
2002-09 – 2002-12 Universitetet for miljø og biomangfold. Fag : Eiendomsutvikling
1997-01 – 1997-05 Universitetet i Oslo. Fag : Arbeidsrett spesialfag
1996-08 – 1996-12 BI Mo i Rana. Fag : Statistikk og dataanalyse
1996-08 – 1996-12 BI Mo i Rana. Fag : Skatteøkonomi

 

Praksis:

Aktuelt:

2011-01 – Egen praksis advokat (100%)
2014-11 –  Namdal tingrett: Fast forsvarer
2014-08 – Aktiv Namdal Eiendomsmegling AS, faglig ansvarlig
2014-05-   Staten /  Fylkesmannen, leder av kontrollkommisjonen, Sykehuset Namsos

Tidligere:

2011-2014: Namdal tingrett: Fast bistandsadvokat
2012-04 – 2014-08 Nylander Namsos, fagansvarlig (innleid,)
2008-09 – 2012-03 Krogsveen Namsos, fagansvarlig (innleid,
2008-10 – 2010-12 Advokatfirma Dehli, ansatt advokat
2006-01 – 2008-09 Statskog SF, advokatfullmektig
2002-01 – 2006-01 Statskog SF, leder juridisk kontor
2001-09 – 2001-12 Statskog SF, juridisk konsulent
2000-08 – 2013-12 HiNT Foreleser, juridiske fag (innleid,
2000-08 – 2001-06 HiNT faglig leder etterutdanningsstudie, helse og sosialrett
1999-12 – 2001-08 Fylkeshelsesjefen i Nord-Trøndelag, administrativ leder
1998-12 – 1999-11 Fylkeslegen i Nord-Trøndelag, rådgiver
1997-09 – 1998-11 Fylkeslegen i Sør-Trøndelag, førstekonsulent / rådgiver
1996-01 – 1997-08 Trygdekontoret i Namsos, førstekonsulent

 

Styrer og verv:

Aktuelt

2011-09 – Fylkestinget Nord-Trøndelag. Verv: medlem
2008-06 – Namdal bomvegselskap. Verv: styremedlem
2011-09 – Nord-Trøndelag fylkeskommune, komite for samferdsel næring og miljø. Verv: medlem
2011-10 – Rovviltnemda region 6. Verv: medlem

Tidligere:

2008-04 – 2014-04 Helse Nord-Trøndelag. Verv: styremedlem
2004-09 – 2011-09 Kommunestyret i Namsos. Verv: medlem
2008-09 – 2011-09 Namsos kommunes utvalg for drift (plan bygning/teknisk/bydrift m,v) Verv: leder.
2007-06 – 2011-06 Mester Bygg AS. Verv: styreleder.
2007-06 – 2011-05 Namdalshagen AS. Verv: styreleder
2004-09 – 2008-09 Kontrollutvalget Namsos kommune. Verv: leder

 

medlem_sort