Advokat Inger

Inger Johanne Dehli

Advokat

Utdanning
1989 Cand. Jur. Universitetet i Bergen. Spesialfag i bygg-og entreprise. Advokatbevilling siden 1993.

Relevant arbeidserfaring
Partner/egen advokatpraksis i: 2021: Advokatkontoret Nordenfjeldske, Trondheim.
2015: Dehli advokatfirma as/Immer advokat as, Trondheim.
2009: Adnor advokat as, Trondheim.
2008: Advokatkontoret Nordenfjeldske, Trondheim.
1996: advokatfirma Dehli, Steinkjer.
1993: Advokatfirma Backer og Dehli, Steinkjer.

Advokatfullmektig hos
1990: advokatfirma Sandvik, Ovesen og Setten, Steinkjer.
1989: advokatfirma Wetterhus, Mandal.
2006 til dd. Distriktsleder for Huseiernes Landsforbund i Trøndelag. Hun er medlem i valgkomiteen og tidligere nestleder/styremedlem i styret fra 2008 til 2017.
Kontrollkomiteen i Grong sparebank som sekretær/nestleder fra 2000 – 2012.
Kontrollkommisjonen for sykehuset Namsos fra 2004 til 2013 som leder.
Kontrollkommisjonen for Brøset fra 2011 til 2015 som nestleder.
Styreleder og daglig leder for Dehli inkasso as fra 2003 til dd.
Styreleder og daglig leder for Dehli eiendomsmegling fra 2019 til dd.
Medhjelper i tvangssalg for tingretten siden 1993.

Om
Advokat Inger Johanne Dehli driver alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på faste eiendommers rettsforhold, og familierett med generasjonsskifte og dødsboskifte, felleseieskifte og oppløsning av samboerforhold. Hun har jevnlig saker for jordskifteretten og for de ordinære domstolene. Som samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund så behandler hun en rekke små og store spørsmål knyttet til husleie, naboforhold, rettigheter til veg, bruksretter og kjøp og salg av eiendommer. Utarbeidelse av juridiske dokumenter så som erklæringer om vegretter, bruksretter for tinglysing, testamenter, fremtidsfullmakter, ektepakter, og samlivsavtaler er en naturlig del av dette arbeidet.