Bilde av Geir

Geir Hovig

Advokatfullmektig

2016 Master i rettsvitenskap Universitetet i Tromsø. Spesialfag arbeidsrett og havressursrett.

Relevant arbeidserfaring

2022 – d.d: Advokatfullmektig, Advokatkontoret Nordenfjeldske
2021 -2022: Seniorrådgiver, UDI Regionkontor Midt-Norge
2017 – 2020: Rådgiver, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
2016: Førstekonsulent, Nav forvaltning

Om

Advokatfullmektig Geir Sigurd Hovig bistår privatpersoner og næringsliv innenfor sivile saker, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, offentlig rett og familie- og arverett.

Aktiviteter
Undervisning i arbeidsrett

Språk
Norsk og engelsk